Užívajte si dobrý spánok!

Posteľový systém

Posteľový systém na výstave nábytku Nitra 2011

Posteľový systém – čo je to?

Sú to všetky komponenty postele a jej okolia, ktoré priamo či nepriamo vplývajú na náš prirodzený a zdravý spánok. Matrac, ako najdôležitejšia časť postele a matracový podklad musia vyhovovať aspoň nejakým minimálnym kvalitatívnym požiadavkám, navzájom spolupracujú a dopĺňajú sa. Príkladom môže byť elektrický motorový rošt a matrac vhodný na polohovanie, alebo rošt s ramennou kolískou, pre lepšie zapadnutie ramena do matraca, čo zároveň napomáha udržať chrbticu v rovine. Podklad pod matracom musí zároveň byť vzdušný a podporovať matrac po celú dobu jeho používania.

Je dobré kúpiť matrac spolu s lamelovým roštom?

Matrac a rošt pracujú spoločne a preto vlastnosti jedného nesmú byť potláčané druhým. Ak sa stane, že vlastnosti matraca a jeho podkladu si navzájom odporujú znižuje sa komfort ležania. V neposlednom rade môžeme zistiť, že sme zbytočne vyhodili veľa peňazí za nefunkčnú vec. Vhodný podklad pod matrac neznamená len lamelový rošt. Matrac môže byť uložený na perforovanej pevnej doske, alebo na latovom rošte.

Majú zóny v matracoch nejaký význam?

Ľudské telo sa delí do niekoľkých častí podľa pomeru veľkosti a váhy. V bedrovej časti je napríklad telo výrazne ťažšie ako v oblasti nôh. Ramená a panvová časť nášho tela by mali mať väčšiu možnosť sa do matraca ponoriť, aby tvar chrbtice počas spánku ostal v prirodzenej polohe. Zóny v matraci si preto môžeme predstaviť ako jednotlivé časti s rôznou tuhosťou. V matracoch nájdeme väčšinou 3, 5 alebo dokonca až 7 zón. Nepárny počet zón sa vyrába úmyselne, aby vždy bola jedna, a to najtvrdšia stredová časť matraca práve pod panvovou časťou tela a zároveň aby bolo možné matrace horizontálne otáčať bez obmedzenia funkčnosti. Zóny v penových matracoch majú malý význam a takmer vôbec ich vplyv počas spánku nepocítime. Väčší tlak na pružinky spôsobuje priamo úmerne aj väčší protitlak.

Ako sa vyrábajú zónované matrace?

V pružinových jadrách sa používajú rozlične hrubé drôty. Čím je drôt hrubší, tým tvrdšie pružina pôsobí. Pri latexových matracoch sa vytvárajú zóny pomocou rôzne veľkých otvorov v latexovom bloku. Rôzne strihy v penovom jadre zase vytvárajú odlišné tvrdosti pri penových matracoch.

Znamená viac zón aj lepší matrac?

Zónované matrace by pracovali úplne správne vtedy, ak by sa vyrábali presne na mieru každého zákazníka. Medizone – zónovaný pružinový blok bol vyvinutý na základe dvadsaťročných vlastných skúseností spoločnosti Vegas a od roku 2017 sa používa v našich taštičkových matracoch. Tento inovatívny pružinový blok bol navrhnutý s ohľadom na anatomické špecifikácie ľudského tela. Má zlepšenú stredovú zónu a vyvážený systém pružín s rôznou tvrdosťou, tým umožňuje chrbtici zaujať správnu polohu, bez ohľadu na osobitosti postavy. Vďaka optimálnej dĺžke centrálnej zóny, sú matrace vhodné pre rôzne vysokých ľudí. Kvalitu lôžka ďalej ovplyvňujú použité materiály a spôsob výroby.

+421 902 428 992
Navigácia