Užívajte si dobrý spánok!

Posteľový systém

Posteľový systém na výstave nábytku Nitra 2011

Posteľový systém – čo je to?

Sú to všetky komponenty postele a jej okolia, ktoré priamo či nepriamo vplývajú na náš prirodzený a zdravý spánok. Matrac a jeho podklad sú najdôležitejšie časti v posteli, ktoré musia vyhovovať minimálnym kvalitatívnym požiadavkám a navzájom sa dopĺňať. Matrac v posteli ako jej najdôležitejšia časť a matracový podklad musia vyhovovať aspoň nejakým minimálnym kvalitatívnym požiadavkám a musia sa navzájom dopĺňať. Príkladom môže byť elektrický motorový rošt a matrac vhodný na polohovanie. Podklad pod matracom musí zároveň byť vzdušný a podporovať matrac po celú dobu jeho používania.

 

 

Je dobré kúpiť matrac spolu s lamelovým roštom?

Určite áno! Matrac a rošt pracujú spoločne a preto vlastnosti jedného nesmú byť potláčané druhým. Ak sa stane, že vlastnosti matraca a jeho podkladu si navzájom odporujú znižuje sa komfort ležania. V neposlednom rade môžeme zistiť, že sme zbytočne vyhodili veľa peňazí za nefunkčnú vec. Matracový podklad však neznamená len lamelový rošt. Matrac môže byť uložený na pevnej doske, na rôznych kovových mriežkach, atď.

 

 

Majú zóny v matracoch nejaký význam?

Ľudské telo sa delí do niekoľkých častí podľa pomeru veľkosti a váhy. V bedrovej časti je napríklad telo výrazne ťažšie ako v oblasti nôh. Ramená a panvová časť nášho tela by mali mať väčšiu možnosť sa do matraca ponoriť, aby tvar chrbtice počas spánku ostal v prirodzenej polohe. Zóny v matraci si preto môžeme predstaviť ako jednotlivé časti s rôznou tuhosťou. V matracoch nájdeme väčšinou 3, 5 alebo dokonca až 7 zón. Nepárny počet zón sa vyrába úmyselne, aby vždy bola jedna, a to najtvrdšia stredová časť matraca práve pod panvovou časťou tela a zároveň aby bolo možné matrace horizontálne otáčať bez obmedzenia funkčnosti. Zóny v penových matracoch majú malý význam a takmer vôbec ich vplyv počas spánku nepocítime. Pri taštičkových matracoch sa význam stráca úplne, pretože jednotlivé pružinky taštičkového jadra sa jednotlivo prispôsobujú vyvíjanému tlaku. Väčší tlak na pružinky spôsobuje priamo úmerne aj väčší protitlak.

 

 

Ako sa vyrábajú zónované matrace?

V pružinových jadrách sa používajú rozlične hrubé drôty. Čím je drôt hrubší, tým tvrdšie pružina pôsobí. Pri latexových matracoch sa vytvárajú zóny pomocou rôzne veľkých otvorov v latexovom bloku. Rôzne strihy v penovom jadre zase vytvárajú odlišné tvrdosti pri penových matracoch.

 

 

Znamená viac zón aj lepší matrac?

Nie. Zónované matrace by pracovali správne a mali by význam jedine v prípade, ak by sa vyrábali presne na mieru každého zákazníka. Ak má človek výšku 2 metre bude jeho telo inák na matraci položené ako telo človeka z výškou napríklad 150 cm. Preto čím viac zón matrac obsahuje, tým sa naopak znižuje jeho univerzálna použiteľnosť. Podľa štúdií viac ako 5 zón v matraci žiadny človek počas ležania nijako necíti. Kvalitu lôžka ovplyvňujú použité materiály a spôsob výroby, určite nie zóny. Tieto skutočnosti potvrdil aj test ortopedických matracov nemeckého skúšobného inštitútu "Stiftung Warentest" (marec 2004).

 

+421 902 428 992
Navigácia